Python 海龟绘图 100 题——第 68 题

海龟绘图 100 题 畅叔 2年前 (2020-02-27) 289次浏览 0个评论

题目:绘制下面的图形

Python 海龟绘图 100 题——第 68 题

Python 海龟绘图 100 题——第 68 题

解析:

绘制长度依次增加的正方形。

答案:

import turtle as t
s = 10
for i in range(0, 13):
    t.fd(s)
    t.rt(90)
    s = s + 10

玩转 Python 海龟绘图 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:Python 海龟绘图 100 题——第 68 题
喜欢 (4)
[tesths]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址